pdpa-2010_edited.png

Penting  !


Segala Maklumat Adalah Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010,

Harap maklum dengan mengisi segala borang maka anda juga bersetuju bahawa kami akan mengumpul, menyimpan dan memproses data peribadi sensitif anda untuk tujuan penilaian permohonan anda dan pengurusan pentadbiran.

Sekian, 

Terima Kasih.